Page 5 - Matkailuopas Kanta- ja Päijät-Häme 2022
P. 5

Aulangolta avautuu kansallismaisema  Maakunnan tunnukset
      Vanajaveden laaksoon. Kuva: www.visithame.fi
                       z  Nimikkoeläin: Ilves
                       z  Nimikkolintu: Kalasääski
                       z  Nimikkokala: Lahna
                       z  Nimikkokasvi: Sinivuokko
                       z  Nimikkokivi: Kirjomaasälpä

                      Loimijoen melontareitti sijaitsee Lounais-Hämeessä
                      ja on pituudeltaan noin 80 kilometriä. Se ulottuu
                      Tammelasta Loimaalle. Forssassa meloja pääsee
                      keskelle vanhaa Finlaysonin tehdasmiljöötä.
                      Kuva: www.visithame.fi


                            Perinneruoat

                            Rengon talkkuna
                             Läskisoosi
                             Pernalimppu
                            Lammin sahti
                             Pitkä piimä
                            Räätikkäloora


    kuntaliitoksessa Hämeenlinnaan liittyneet Hämeen- mäläiset metsästivät Satakunnassa ja Keski-Suomessa
    linnan maalaiskunta, Hauho, Kalvola, Renko, Lammi  asti.
    ja Tuulos. Koijärvi on liitettiin pääosin Forssaan, ja  Häme tunnetaan muun muassa linnavuoristaan. Lin-
    pieni osa Urjalaan.         navuori tarkoittaa korkean ja jyrkkärinteisen mäen tai
    Vanajan kunta jaettiin 1960-luvulla Hämeenlinnan,  harjun päälle rakennettua muinaista puolustusvarus-
    Janakkalan, Rengon ja Hattulan kesken. tusta, mäkilinnaa.
    Tyrväntö on pääosin liitetty Hattulaan, ja pieni osa  Suomessa linnavuoria käytettiin rautakaudella, var-
    Valkeakoskeen.            sinkin ristiretkiajalla (noin 1050–1150/1300 jaa.), ja
    Häme on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna kivikaudel- keskiajallakin turvapaikkoina. Myös pronssikautisista
    ta lähtien ja se on historiallisesti hyvin merkittävä  linnavuorista on muutamia viitteitä.
    maakunta. Hämeeseen kuuluivat nykyiset Kanta-Hä- Linnavuoret tunnistaa parhaiten kivisistä valleista,
    meen ja Päijät-Hämeen alueet, valtaosa nykyisestä  jotka ovat ilmeisesti toimineet puisten rintavarustus-
    Keski-Suomesta, eteläosat nykyisestä Pirkanmaasta,  ten perustuksina.
    läntisin osa Pohjois-Savosta, lounaisin osa Etelä-Sa- Hämeenlinnan seudulla on useita linnavuoria. Ten-
    vosta sekä Varsinais-Suomen Somero. holan vuori, Aulangonvuori, Mantereenlinna, Hakoi-
    Eräiden lähtien mukaan myös Satakunta ja Uusimaa  nen ja Hakovuori muodostavat Vanajaveden vesistöä
    ovat aikoinaan kuuluneet Hämeeseen. seurailevan linnavuoriketjun.
    Hämäläisten vaikutuspiiri oli keskiajalla laaja. Hä- Ja tietysti Hämeessä on myös linna, Hämeen linna. X
                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10