Page 5 - Matkailuopas Kanta- ja Päijät-Häme 2023
P. 5

Maakunnan tunnukset

                       z  Nimikkoeläin: Ilves
                       z  Nimikkolintu: Kalasääski
                       z  Nimikkokala: Lahna
                       z  Nimikkokasvi: Sinivuokko
                       z  Nimikkokivi: Kirjomaasälpä                      Keski-Suomesta, eteläosat nykyisestä Pirkanmaasta,
                      läntisin osa Pohjois-Savosta, lounaisin osa Etelä-Sa-
                      vosta sekä Varsinais-Suomen Somero.
                       Eräiden lähtien mukaan myös Satakunta ja Uusimaa
                      ovat aikoinaan kuuluneet Hämeeseen.
                       Hämäläisten vaikutuspiiri oli keskiajalla laaja. Hä-
                      mäläiset metsästivät Satakunnassa ja Keski-Suomessa
                      asti.
                       Häme tunnetaan muun muassa linnavuoristaan. Lin-
                      navuori tarkoittaa korkean ja jyrkkärinteisen mäen tai
                      harjun päälle rakennettua muinaista puolustusvarus-
                      tusta, mäkilinnaa.
                       Suomessa linnavuoria käytettiin rautakaudella, var-
                      sinkin ristiretkiajalla (noin 1050–1150/1300 jaa.), ja
                      keskiajallakin turvapaikkoina. Myös pronssikautisista
                      linnavuorista on muutamia viitteitä.
                       Linnavuoret tunnistaa parhaiten kivisistä valleista,
                      jotka ovat ilmeisesti toimineet puisten rintavarustus-
           Perinneruoat     ten perustuksina.
                       Hämeenlinnan seudulla on useita linnavuoria. Ten-
            Rengon talkkuna   holan vuori, Aulangonvuori, Mantereenlinna, Hakoi-
             Läskisoosi     nen ja Hakovuori muodostavat Vanajaveden vesistöä
            Pernalimppu     seurailevan linnavuoriketjun.
            Lammin sahti     Ja tietysti Hämeessä on myös linna, Hämeen linna.
             Pitkä piimä
            Räätikkäloora
                      Vanajavesi suurin järvi

                      „  Kanta-Häme on yksi maamme alueellisesti pie-
                      nimmistä maakunnista. Se on sijalla 17 kaikkiaan
                      20 maakunnan joukossa. Kanta-Hämeen pinta-ala
                      on 5 707,63 neliökilometriä. Maakunnassa on järviä,
                      jokia ja lampia kaikkiaan 508,48 neliökilometriä.
    kuntaliitoksessa Hämeenlinnaan liittyneet Hämeen- Kanta-Häme kuuluu lähes kokonaan Kokemäenjoen
    linnan maalaiskunta, Hauho, Kalvola, Renko, Lammi  vestistöön. Suurin järvi on Vanajavesi, johon laskee
    ja Tuulos. Koijärvi on liitettiin pääosin Forssaan, ja  kaakosta päin vesiä Lammin, Hausjärven, Lopen ja
    pieni osa Urjalaan.         Janakkalan seuduilta.
    Vanajan kunta jaettiin 1960-luvulla Hämeenlinnan,  Maakunnan koillisosa kuuluu niin kutsuttuun Hau-
    Janakkalan, Rengon ja Hattulan kesken. hon reittiin, jonka vedet laskevat Pälkäneen ja Val-
    Tyrväntö on pääosin liitetty Hattulaan, ja pieni osa  keakosken kautta Vanajaveteen.
    Valkeakoskeen.            Maakunnan lounaisosasta Tammelan ja Forssan
    Häme on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna kivikaudel- alueilta saa alkunsa Loimijoki, joka virtaa Loimaan
    ta lähtien ja se on historiallisesti hyvin merkittävä  ja Huittisten kautta Kokemäenjokeen. Hämeen lou-
    maakunta. Hämeeseen kuuluivat nykyiset Kanta-Hä- naisosan suurin järvi on Tammelan Pyhäjärvi, josta
    meen ja Päijät-Hämeen alueet, valtaosa nykyisestä  Loimijoki saa alkunsa.
                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10